Sarpedon dec 1966

Sarpedon feb 1967

Sarpedon mei 1967

Sinon 4-8-69

Sinon 06-08-1969

Sinon dec 69

Sinon 1970

Simon bolivar

Solon

Solon 8/68-12/68

Solon 69

Solon 4-73 / 9-73

Socrates maart 1975

Socrates aug 1975

Sopocles aug 1963

Stentor 3-10-68