ms Staalwijk 1962-1982 KNSM, gebouwd 1962 Gebr Pot, Bolnes
L x B x H = 67 x 8.24 x 2.51 mtr, 865 ton, 2 ruimen, Bolnes 600 pk
1981 verlengd met 12 mtr L x B x H = 79 x 8.24 x 2.51 mtr, 1000 ton
1982 verkocht en hernoemd ANTONELL