ss Curacao ex ss Vancouver, gebouwd 1930, op 10 mei door de Kooninklijke Marine op Curacao prijsgemaakt

en door de KNSM beheerd. Op bareboat charter in dienst van de KNSM.