Dr Thor Heyerdahl -- Noors ontdekkingreiziger Volbracht in 1947 met een vlot de z.g. "KON TIKKI"-reis.
Hierover heeft hij een boek geschreven. Voorts heeft hij ook een reis naar de Galapagos-eilanden ondernomen
In 1958 maakte hij een reis naar het Paaseiland (ontdekt door notaris Roggeveen uit Zeeland) op 1e paasdag, vandaar de naam.
Hier heeft hij uitgebreid onderzoek gedaan naar de bloedgroepen van de bevolking.
Vast kwam te staan dat er meer verwantschap bestaat met de Zuid-Amerikanen dan met de Indonesiers.
Hierna schreef hij een indrukwekkend boekwerk (bestaande uit 2 delen, waarvan het eerste deel al meer dan duizend pagina,s telt)
dat de titel kreeg "American Indians in the Pacific" Hierna ging Thor Heyerdahl over tot de voorbereiding van zijn Ra-tocht.
De 1e poging om vanuit Safi (Marocco) Barbados te bereiken faalde, zij het dat de Ra-1 tot vlak bij Barbados kwam.
De 2e tocht - dus met de Ra 2 - lukte uitstekend. Thor Heyerdahl heeft de 2e tocht volledig zelf gefinancierd.
Om zijn Ra 2 te bouwen is zeer veel riet per vliegtuig overgebracht van het Titicaca-meer naar Marocco
De doelstelling van Heyerdahl is aan te tonen dat de beschaving van de Egyptenaren door de Phoeniciees naar de prae-Inca,s
en andere volken van Midden en Zuid-Amerika kan zijn overgebracht. Thor Heyerdahl kwam tot zijn besluit om de oceaanreis
per papyrusboot te maken doordat hij in en op Egyptische graven papyrusboten heeft gezien, die veel overeenkomst vertonen met
de bootjes waarmee nu nog op het Titicaca-meer wordt gevaren. De Ra 2 arriveerde begin juli te Barbados.
Nadat in de haven wat onhandig was gemanoeuvreerd (waardoor lichte schade werd toegebracht) werd besloten het schip op de wal te zetten.
Hiertoe heeft de Pericles van de KNSM haar diensten verleend.
Het transport per KNSM is als volgt tot stand gekomen: KNSM werd benaders door Olsen en de H.A.L.
Aangeboden werd de Ra 2 vrachtvrij doch tegen betaling van "out of pocket expenses" te vervoeren.
Dit werd geaccepteerd. Met toestemming van de F.M.G werd de Achilles aangeboden, die met de deviatie naar Babados anderhalve dag verloor.
(De Achilles voer in de dienst op de westkust van Zuid-Amerika). De Ra 2 werd 25 juli geladen.
De Achilles vertrok op 26 juli om 06.00 s,morgens. De Ra 2 zal tijdelijk door het V.C.K (agenten van Olsen) worden opgeslagen,

waarna de papyrusboot met een van de schepen van de Olsenline naar Oslo zal worden vervoerd, om daar in een museum tentoongesteld te worden.