Het verschil tussen de Kroonvaarders "Vereniging van oud KNSMérs"

en het forum/website De Kroonvaarders" KLIK HIER

Komende activiteiten:

AGENDA DE KROONVAARDERS

STADSWANDELING AMSTERDAM
Op vrijdag 25 oktober 2019 organiseren we ook dit jaar weer een stadswandeling door Amsterdam met onze gids Lex van Ingen.
U kunt zich aanmelden per e-mail aroos@ziggo.nl of telefonisch 0653254740 Het aantal inschrijvingen is beperkt
Meld u aan voor 10 oktober vol is vol
Programma:
11:00 Samen komst: Café de Karpershoek Martelaarsgracht 21012 TP Amsterdam
11:30 Vertrek naar het Paleis op de Dam
– Onze lieveheer op zolder
Wandeling rondom de Dam
± 16:30 Afsluiting met een borrel
Alle gemaakte kosten zijn voor eigen rekening.
Museumkaart, OVB kaart meenemen!

--------------------------------------------------------------------

Nieuwjaars receptie: zaterdag 4 januari 2020 in de Kompaszaal te Amsterdam


Reünie en vergadering: zondag 19 april 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------

OPROEP:

Om een snelle communicatie te kunnen bewerkstelligen verzoeken/ vragen wij u indien wij deze nog niet hebben, uw e-mail adres toe te zenden aan Anton Roos: aroos@ziggo.nl

KNSM "BLOEDGROEPEN"

"Bloedgroepen" van de eens zo grote maatschappij. Dek - Machine - Civiele dienst
personeel van de vloot, kantoor - en kade mensen, directie en stafleden van de
buitenlandse vestigingen, maar ook nabestaanden van KNSM'ers en belangstellenden
maken deel uit van het ledenbestand.

Hét bindmiddel tussen de leden is het verenigingsorgaan, dat vier maal per jaar verschijnt en eveneens "De Kroonvaarders" heet,
maar onder de leden meer bekend is onder de naam "Het Blauwe Boekje".
Behalve bestuurs mededelingen en aankondigingen van de diverse evenementen, bevat het ook verhalen uit "die goede ouwe tijd" en foto’s van al lang gesloopte schepen.
Voor meer persoonlijk contacten zijn er de verschillende evenementen zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, uiteraard in januari,
de jaarlijkse reünie waaraan gekoppeld de algemene leden vergadering in april en meestal in de zomerperiode een of ander uitstapje.
Op 4 mei herdenken we bij ons oorlogsmonument, in de hal van loods 6 (kompaszaal) aan de KNSM-laan op het gelijknamige eiland de 247 tijdens WOII omgekomen KNSM-ers.
Het jaar wordt meestal besloten met een gezamenlijke kapucijner- of rijstmaaltijd in oktober.

De geschiedenis.

In 1972 werden de laatste passagiersschepen van de KNSM verkocht.
Het civiele dienst personeel, dat meestal ‘ze waren er niet af te branden’) hield een paar jaar later een reünie, en dat was zo’n succes dat besloten werd een vereniging op te richten.
Op 15 maart 1979 was het zo ver en werd een en ander beklonken in Amsterdam, waarbij oud chef-hofmeester Jan Buijs tot eerste voorzitter werd benoemd.
Na aanvankelijk alleen bestemd voor ex-zeevarenden, werden al gauw alle andere KNSM-ers tot de vereniging toegelaten.
De vereniging groeide en bloeide, er waren grote reünies in de oude PTA (Passengers Terminal Amsterdam), werden er buitenlandse reizen georganiseerd en het ‘Blauwe Boekje’ zag het licht.
Thans is alles in een rustiger vaarwater gekomen, begrijpelijk, want de gemiddelde leeftijd van de leden wordt er niet lager op.
In april 2019 werd het 40 jarig jubileum gevierd aan boord van de Kapitein Anna.

WILT U OOK LID WORDEN?. De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 25 per jaar voor die in het buitenland wonen €30,00 per jaar
U kunt zich opgeven bij de ledenadministratie: t.a.v. Hans Zaaijer; e-mail zaaikragt@upcmail.nl