Het verschil tussen de Kroonvaarders "Vereniging van oud KNSMérs"

en het forum/website De Kroonvaarders" KLIK HIER

Komende activiteiten:

AGENDA DE KROONVAARDERS

--------------------------------------------------------------------

Beste Kroonvaarders,

Ons land en de wereld om ons heen zijn in de greep van het coronavirus.
In lijn daarmee en op basis van de door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen,
heeft het Bestuur van de KROONVAARDERS besloten de reünie en vergadering te verplaatsen
naar het najaar.
Een ieder die reeds de betaling heeft voldaan zal indien men dit wenst worden terug gestort
in het andere geval zal de betaling blijven staan voor de reünie in het najaar.

Met vriendelijke groet,

Anton Roos
Lijster 7
1722 DC ZUID-SCHARWOUDE
Tel: 0226 340740
Mobiel: 06 53254740
Skype: aroos05
Facebook: kroonvaarders knsm

--------------------------------------------------------------------

4 mei, Dodenherdenking Kroonvaarders.
 
In tegenspraak met een eerdere afspraak van het bestuur over het afgelasten van de dodenherdenking op 4 mei aanstaande, 
komt het bestuur van de Kroonvaarders daar nu op terug. 
Gezien de binnengekomen reacties is het vermoeden dat er mogelijk, individueel, toch leden zijn die het monument willen bezoeken 
en die mogen wij niet voor een gesloten deur laten staan.
Tussen 12.00 en 14.00 uur is de Kompaszaal voor het bezoek aan het monument open.
Medewerkers van de Kompaszaal zullen zorgdragen dat bij het monument een bloemstuk, de Kroonvlag en een brandende kaars zal worden geplaatst. 
Ook de Kroonvaarders vallen onder het Coronaregime, daarom laat ik u met nadruk weten dat het geen herdenking is zoals in andere jaren, maar het bezoek aan het monument is louter individueel.
Blijf gezond en vriendelijke groet,

Jan Felet, voorzitter. 


------------------------------------------------------------------------------------------------

OPROEP:

Om een snelle communicatie te kunnen bewerkstelligen verzoeken/ vragen wij u indien wij deze nog niet hebben, uw e-mail adres toe te zenden aan Anton Roos: aroos@ziggo.nl

KNSM "BLOEDGROEPEN"

"Bloedgroepen" van de eens zo grote maatschappij. Dek - Machine - Civiele dienst
personeel van de vloot, kantoor - en kade mensen, directie en stafleden van de
buitenlandse vestigingen, maar ook nabestaanden van KNSM'ers en belangstellenden
maken deel uit van het ledenbestand.

Hét bindmiddel tussen de leden is het verenigingsorgaan, dat vier maal per jaar verschijnt en eveneens "De Kroonvaarders" heet,
maar onder de leden meer bekend is onder de naam "Het Blauwe Boekje".
Behalve bestuurs mededelingen en aankondigingen van de diverse evenementen, bevat het ook verhalen uit "die goede ouwe tijd" en foto’s van al lang gesloopte schepen.
Voor meer persoonlijk contacten zijn er de verschillende evenementen zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, uiteraard in januari,
de jaarlijkse reünie waaraan gekoppeld de algemene leden vergadering in april en meestal in de zomerperiode een of ander uitstapje.
Op 4 mei herdenken we bij ons oorlogsmonument, in de hal van loods 6 (kompaszaal) aan de KNSM-laan op het gelijknamige eiland de 247 tijdens WOII omgekomen KNSM-ers.
Het jaar wordt meestal besloten met een gezamenlijke kapucijner- of rijstmaaltijd in oktober.

De geschiedenis.

In 1972 werden de laatste passagiersschepen van de KNSM verkocht.
Het civiele dienst personeel, dat meestal ‘ze waren er niet af te branden’) hield een paar jaar later een reünie, en dat was zo’n succes dat besloten werd een vereniging op te richten.
Op 15 maart 1979 was het zo ver en werd een en ander beklonken in Amsterdam, waarbij oud chef-hofmeester Jan Buijs tot eerste voorzitter werd benoemd.
Na aanvankelijk alleen bestemd voor ex-zeevarenden, werden al gauw alle andere KNSM-ers tot de vereniging toegelaten.
De vereniging groeide en bloeide, er waren grote reünies in de oude PTA (Passengers Terminal Amsterdam), werden er buitenlandse reizen georganiseerd en het ‘Blauwe Boekje’ zag het licht.
Thans is alles in een rustiger vaarwater gekomen, begrijpelijk, want de gemiddelde leeftijd van de leden wordt er niet lager op.
In april 2019 werd het 40 jarig jubileum gevierd aan boord van de Kapitein Anna.

WILT U OOK LID WORDEN?. De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 25 per jaar voor die in het buitenland wonen €30,00 per jaar
U kunt zich opgeven bij de ledenadministratie: t.a.v. Hans Zaaijer; e-mail zaaikragt@upcmail.nl