06.1913-1916 LODEWIJK VAN NASSAU, N.V. Koninklijke West-Indische Maildienst, Amsterdam- Nederland.
20 april 1916 op reis van Valparaiso-Chili naar Rotterdam, op de Noordzee bij het lichtschip Galloper op een mijn, gelopen
in positie 51.50 N.B. en 01.55 O.L., en gezonken.
De mijn was gelegd door de 'UC 1'. Van de opvarenden kwamen 5 personen om het leven, de overige 36 werden gered.