1888-1903 PRINS FREDERIK HENDRIK, N.V. Koninklijke West-Indische Maildienst, Amsterdam- Nederland.

28 maart 1903 onderweg van Carupano naar Cumana, nabij Punta Tanar op Santa Margarita, gestrand en vergaan.