1884-1899 PRINS MAURITS, N.V. Koninklijke West-Indische Maildienst, Amsterdam-Nederland.

28 mei 1899 op reis van Amsterdam naar West Indie in de Laraca del Vestebaai, nabij Cumana gestrand en verloren gegaan.