10.1890-1900 PRINS WILLEM I, N.V. Koninklijke West-Indische Maildienst, Amsterdam-Nederland.

24 juli 1900 onderweg van New York naar Cap Haitien-Haiti, op Maraguana Island bij Port au Prince, gestrand en verloren gegaan.