ss Achilles

Het ss Achilles van de KNSM vertrok te 18.00 uur van 30 sep 1942, onder loodsaanwijzijng van Georgetown
met bestemming Port of Spain.
Op 1 okt d.o.v te 17.05 uur werd ter hoogte van de Orinocorivier het achterschip zeer waarschijnlijk door een
torpedo getroffen, het werd zwaar beschadigd.
Daar verwacht werd dat het schip onmiddelijk zou zinken, verliet de bemanning het schip in de reddingsboten
Ongeveer 10 min na de eerste ontploffing werd een tweede ontploffing gehoord, thans midscheeps.
Na deze ontploffing zonk het schip onmiddelijk. Bij een ingesteld onderzoek bleek dat de Engelse kannonier
A Hamilton vermist werd. Te 17.10 van de 2e okt landden de reddingsboten te Moruga (Zuidkust Trinidad)