Het s.s Saturnus verliet op 13 sep 1942 Sydney N.S in convoy.
Op 15 sep  d.p.v. werd waargenomen dat een schip in het convooi getorpedeerd werd.
Even nadat alarm aan boord van de Saturnus was gegeven werd ook dit schip door een torpedo getroffen.
De Saturnus zonk snel, de bemanning die in de reddingboten had plaats genomem landde bij vuurtoren van
Kaap des Rosiere. De pantryman P. Kool werd vermist