ss Telemon 
Het ss Telemon vertrok 9 mei 1942 van New York naar West Indie
De 23e juli 1942 vertrok de Telemon van Georgetown naar Port of Spain (Trinidad)
De voorgeschreven insructies werden stipt opgevolgd. De 24e juli werd midscheeps een
hevige ontploffing waargenomen. Het schip zonk binnen 4 minuten.
5 minuten na de torpedering werd een duikboot waargenomen. De SB redding boot was totaal
weggeslagen. Gedurende het te water laten van de 2e reddingboot brak het schip in tweeen.
De overlevende redden zich op de vlotten en werden later opgepikt door het Engelse
ss Canadoc, dat de schipbreukelingen de 27e juli te Port of Spain aan wal zette.
23 opvarende verloren bij deze ramp het leven, nl:
C.G Niemann  gezagvoerder       C.E Muller  Klerk
J.J Bakker  2e stuurman        D Bakker   Hofmeester
G de Jong   Hwtk           J de Breu   Kok
F Schijf   ass wtk          W Green    Bediende (Eng)
W Beeldstroo Bediende         H Covil    Stoker  (Haitiaan) 
A Nieuwwold  Bootsman         D Rocha    Stoker  (Braziliaan)
P Verwiligen Matroos          A Parsius   Stoker
B Wood    Matroos (Eng)       A Monell   Stoker  (Pt Rico)
G Forbes   Matroos (Eng)       A Woiski   Stoker
R Rolader   Matroos (Eng)       A Naardedorp Stoker
H van Exel  Jongen          A v/d Polder Kanonnier
O v Sloten  Olieman