ss Agamemnon
Het ss Agamemnon van de KNSM werd op 8 november 1940 in convooi varend in Barrow Deep te 13.50 door
vijandelijke vliegtuigen aangevallen. Te 13.55 werden door een bommenwerper in duikvlucht 2 voltreffers op het
voorschip geplaatst, terwijl 1 bom langszij het schip viel.  
Het voorschip begon onmiddelijk te zinken, dikke rookwolken stegen op uit ruim 3, stookplaat en machinekamer. 
De machine werd terstondgestopt en begonnen werd, onder leiding van 2e stuurman C Mentink, 
de reddingsboten die strijkklaar hingen te water te laten. 
Hetgeen niet meer mogelijk was daar het schip hevig slagzij maakte over BB. 
Naar schatting was het schip  in 3 tot 5 min in de diepte verdwenen. 
De opvarenden waren allen in het water gesprongen. De kapitein D Sparrius, de 1e stuurman L Hebbenaar, 
alsmede de roerganger A Trock en de Engelse loods waren van de brug geslagen. 
Allen wisten zich te redden met uitzondering van de kapitein die zwemmend zonder reddingvest waarschijnlijk
wegens uitputting in de diepte is verdwenen. Ook de Engelse radio-telegrafist C Hubbuckwerd na de ramp niet meer gezien.
De Engelse sergeant-kanonnier, Sgt. Kenneth Thorpe, werd levenloos uit het water opgehaald.
De schipbreukelingen werden door de Engelse destroyer L35 aan boord genomen, dezelfde avond werden de schipbreukelingen
nog te South End geland.
De 1e stuurman L Hebbenaar, kanonnier A Trock en matroos J Kuyt werden met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen.


Aanvulling: De Engelse sergeant-kanonnier, wiens naam niet bekend was kreeg op 16 november 2006 alsnog een naam.
      Zijn familie reageerde met het verzoek om zijn naam bij het document te plaatsen.
      Aan dat verzoek wordt graag voldaan. 
      Sgt. Kenneth Thorpe