Ajax

Het ss Ajax van de KNSM verliet op 7 augustus1940 in ballast Southampton met bestemming Falmouth.
De Ajax voer in een onbeschermd convooi. Te 9.30 van 8 augustus werd het schip aangevallen door +/- 50
duikbommenwerpers, die het schip verscheidende malen troffen. het schip werd zwaar beschadigd en zonk
in ongeveer 5 minuten tijd.
De matrozen Pieter Spaans en Arie Toet werden gedood, de stoker D J Baay zwaar en 4 andere leden
der bemanning licht gewond. De ramphad plaats 10`Z.W van St Catharina Point.
De hoofdmachinist J Bruining Smit kwam om het leven in het water. De geredden werden door een motorboot

van de Royal Air Force naar Portsmouth gebracht, de stoker Baay is aan zijn verwondingen overleden.