ss Amazone

Het ss Amazone van de KNSM vertrok 29 april 1942 van Curacao naar New York, In de vroege ochtend
van 6 mei d.o.v werd het schip aan BB zijde door een torpodo getroffen. In vier ninuten was het schip in de diepte verdwenen
Negen man wisten zich op een omgeslagen sloep te redden. Doordat de SB sloep vol water was gelopen, moesten
andere zich op de vlotten redden. Nadat appel was gehouden bleken nog 20 opvarende in leven te zijn.
Deze werden te 5.45 uur door de Amerikaanse duikbootjager PC 404 opgepikt. Het marinevoertuig voer nog enige malen
rond maar van de vermisten was geen spoor meer te vinden.

De navolgende leden van de bemanning verloren bij deze ramp het leven.

DH Pourier (Wijman) bootsman  (NW Ind)
FL Capello     matroos   (NW Ind)
MP Bijnaar     matroos   (NW Ind)
AI Winklaar     matroos   (NW Ind)
U Boom       timmerman  (NW Ind)
HP Bernabella    matroos o/g (NW Ind)
MM Laurens     olieman   (NW Ind) 
EAJ Stelk   stoker   (NW Ind)

ACP Coffi   stoker   (NW Ind)
F Zingg    bediende  (Zwitser)
G A Manuela  bediende  (NW Ind)
G L Doran   bediende  (NW Ind)
EE Moore   bediende  (NW Ind)
JC Kip    kanonnier