ss Aurora

Het ss Aurora van de KNSM werd op 24 november 1943 in de haven van Philippeville door vijandelijke

vliegtuigen tot zinken gebracht. De gehele bemanning lande veilig.