ss Baarn
Het ss Baarn van de KNSM was 1 van de schepen die deel nam aan de eerste aanval op de zuidkust van Sicilie.
Aan boord bevond zich landingsmatriaal (LCM lichters) met de nodige manschappen. De equipage bestond uit
51 man (35 Nederlanders, 9 Engelsen, 3 Zuidafrikanen, 1 Burmees, en 3 Soedanezen) bovendien waren nog 3
Nederlandse koopvaardijkanonniers, 7 Britse legerkanonniers en 11 Britse Marinekanonniers aan boord.
3 juli 1943 stelde het convooi zich te Alexandrie samen en vertrok. Op 5 juli werd het convooi aangevallen door
een onderzeeer, hierbij ging het Engelse ss Shajehan verloren. Door de begeleidende torpedoboten werd jacht
gemaakt op de onderzeeer en het gelukte hem te vernietigen

Op 10 juli d.o.v werd het opgegeven punt bereikt. De Baarn ankerde op +/- 2` van lido d Avole. De lichters
waren te voren reeds overboord gezet. Doch aangezien de Baarn lading in had waar niet zo,n grote haast behoefde
te worden gemaakt, ging het lossen langzaam. Te 15.00 had de eerste luchtaanval plaats, dit luide een reeks
luchtaanvallen in, die tot ong 23.00 duurden. Op 11 juli s,morgens te 5.00 begonnen de aanvallen opnieuw, inmiddels
ging het lossen door. Te 12.40 verschenen 12 Duitse vliegtuigen. Te 12.45 wierpen zij hun bommen. Dichtbij de Baarn
vielen 6 bommen. Op verschillende plaatsen waren bomscherven door de scheepshuid gedrongen.Toen de aanval voorbij
was werd bemerkt dat er rook uit ruim I kwam. In het shelterdek was 90 ton benzine opgeslagen. Slangen werden uitgerold
en de motorpompen werden in werking gesteld. Het vuur greep zo snel om zich heen dat niemand in de buurt kon komen.
Te 13.05 werd order gegeven het schip te verlaten, de gehele bemanning werd aan land gebracht.
Te 15.00 was van het schip niets meer te zien