• Het ss Barneveld van de KNSM vertrok op 16 Dec 1940 met 52 leden van de Britse van marine aan boord in convooi
  • van Hull met bestemming het nabije oosten over kaap de goede hoop. Na 2 dagen in convooi te hebben gevaren, zette
  • de Barneveld haar reis afzonderlijk voort. Op 20 januari 1941 werd het, na de haven van Freetown te hebben aangedaan,
  • ongeveer 300 mijlen benoorden st Helena aangehouden door het Duitse oorlogschip Admiral Von Scheer.
  • Aanvankelijk voer de Barneveld met een Duitse prijsbemanning aan boord in gezelschap van de Admiral von Scheer verder
  • doch op 21 januari werd order gegeven het schip te verlaten. Dit geschiede zonder ongevallen, doch met verlies van de uitrusting
  • van de betrokkenen. Hierop zou de Barneveld door de prijsbemanning tot zinken zijn gebracht, hetgeen echter niet kon worden
  • waargenomen aangezien de bemanning en de leden van de Britse Marine zich onmiddelijk onderdeks hadden moeten begeven.
  • Gedurende een week bleef men aan boord van dit schip. Daarna werd men overgebracht op een Noors tankschip, de Sandefjord
  • het welk met een Duitse prijsbemanning naar Bordeaux werd gebracht. Tot 18 Sep 1941 werd de bemanning van de Barneveld
  • in een krijgsgevangenenkamp in Duitsland vastgehouden en daarna naar Nederland teruggezonden