ss Berenice

ss Berenice op weg van de Middellandse zee naar Amsterdam, toen het op 9 mei 1940 Duinkerken aanliep.
De volgende dag vernam men daar van de invasie in Nederland. Op bevel van de Franse autoriteiten moest
de Berenice de haven verlaten en liep oa Le Havre, Cherbourg en tenslotte Bordeaux aan.
De lading werd gelost en het schip werd in de voorgeschreven kleuren geschilderd. Op 19e juni werd van de
Franse marine opdracht gekregen Bordeaux te verlaten. Tevoren waren eerst de 22 Nederlandse vluchtelingen ingescheept
meest afkomstig uit Belgie. Te 23.00 uur ging het schip in de monding van de rivier de Gironde ten anker en zette de
volgende dag te 12.30 de reis voort. Er werd afgesproken met de ss Orpheus, Arie Scheffer, het ms Nettie en de
de sleepboot Seine bij elkaar te blijven en naar Falmouth over te steken. In de nacht van 20 op 21 juni raakten
de schepen van elkaar af, alleen de Nettie bleef in zicht van de Bernice. Bij het aanbreken van de dag was de zee
ruw geworden. Te 7.15 op 21 juni werd plotseling een hevige ontploffing waargenomen, tengevolge waarvan de Bernice
in 3 minutentijd zonk. De ontploffing was waarschijnlijk veroorzaakt door een torpedo. De ramp vond plaats +/- 40
mijlen uit de Franse kust. Behalve Mevrouw Marsman bevonden alle passagiers zich in het ruim, zij zijn met het
schip ten ondergegaan. Het schip zonk zo snel dat geen tijd gevonden werd de reddingsboten te strijken. Negen opvarende
die zich drijvende hadden gehouden werden door de Nettie opgepikt, die nanog enige tijd te hebben rondgestoomd naar
Falmouth doorstoomde. De gezagvoerder van de Bernice, A J Huygens, die zwaargewond aan boord van de Nettie lag,
overleed dezelfde dag. De 22 juni werden de 8 geredden te Falmouth aan wal gebracht, onder wie Mev Marsman.
Kapitein Huygens werd te Falmouth begraven.
Voor zover de namen bekend waren zijn de volgende passagiers bij deze ramp omgekomen : De Heer en Mejuffrouw Koster
beide wonende te Bordeaux, Mejuffrouw W M A Schuts, Mejuffrouw J M Pubben,
beiden afkomstig uit Belgie en de letterkundige, de Heer Marsman.

Van de opvarende zijn de volgende personen omgekomen :

A.J  Hygens     gezagvoerder    J v/d Harst    matroos
Th G M Distelbrink   1e stuurman    A v Poelje     matroos
D   Andringa    2e stuurman    J M v/d Zwan    matroos
J J  Landeweert   3e stuurman    A v/d Perk     bediende
G   Dral      1e machinist    P v Lingen     bediende
C   Bodeker     2e machinist    M Korving     stoker
C I  Haartsen    Lstuurman     C Mos       olieman
D   Schlogl     Lstuurman     H Wissink     olieman
W M  Noorter     bootsman      E Stempel     olieman 
Behalve de genoemde passagiers bevonden zich aan boord van de Berenice een jong paar uit s-Gravenhage
dat zich met vakantie in Belgie had bevonden, 2 R K geestelijkenen, een familie bestaande uit een Nederlander, zijn echtgenote
(waarschijnlijk een verpleegster) en hun zoontje van +/- 4 jaar oud.