ss Bodegraven

Het ss Bodegraven van de KNSM, was beladen in Zuid Afrika en vertrokken naar England met als tussenaven Freetown.
Gedurende de dag werd gezigzagd. Op 2 juli 1944 te 23.00 uur werd een hevige explosie waargenomen en bleek dat het schip
getorpedeerd was aan BB zijde.ter hoogte van de machinekamer. De machine stopte onmiddelijk, terwijl de lichten over het
gehele schip uitgingen. De telegrafisten trachten nog het s.o.s signaal uit te zenden, doch doordat de antennes vermoedelijk
waren gebroken had dit geen resultaat. De noodverlichting was inmiddels bijgezet.
Met het oog op het feit dat het achterschip snel begon te zinken gaf de gezagvoerder B Molenaar opdracht het schip te verlaten.
Door de ontploffing was boot 4 totaal vernield. Nadat de bemanning in de sloepen had plaats genomen zonk het schip zeer snel
en verdween het na ongeveer 12 minuten in de diepte. Een reddingboot landde te Grand Bassa, de inzittende van beide andere
reddingboten werden door marine vaartuigen opgepikt, nadat eerst de gezagvoerder als krijgsgevangene aan boord van de duikboot
was opgenomen. Nadat de overige leden der bemanning te Freetown waren verzameld, bleek dat 3 man werden vermist, nl :
B Stouthart 4e machinist
H Gesser Olieman
Mc Anda stoker (Zuid Afrikaan)
Van de 48 passagiers werden 6 personen vermist nl :
Mej M R Humby - Mej O Assesohn
Mej E Halliwell - Mevr O Johnson-Hall
Mej S Starfield - De Hr Johnson-Hall.
De gezagvoerder werd van Duitsland naar Nederland terug gestuurd