ms Colombia.

Het ms Colombia van de KNSM, welke in dienst voer van de Kon Ned Marine, vertrok op 27 februari 1943
van East London (Zuid Afrika) met bestemming Simonstown. Te 11.46 werd een hevige explosie waargenomen
aan S.B zijde ter hoogte van ruim 2. Het schip kreeg onmiddelijk slagzij en het voorschip begon snel te zinken.
De commandant gaf orders het schip te verlaten. Alle 9 reddingsboten werden in goede orde te water gelaten.
Te 11.58 uur verdween het schip in de diepte. Op order van de commandant van het begeleidende schip bleven
de boten bij elkaar. Te 14.30 werd de bemanning van 2 reddingboten overgenomen door een marine motorboot
terwijl de bemanning van de 7 overige boten door het begeleidende vaartuig werden overgenomen.
Allen werden te East London aan wal gezet. Bij gehouden appel bleek dat 7 inlandse schepelingen, wier namen
niet bekend zijn, vermist werden. Deze mensen behoorden tot de marine. Tevens werd een bediende van het 
oorspronkelijke KNSM personeel vermist nl : A.G. Arents. De vermisten zijn waarschijnlijk allen omgekomen
bij de explosie in ruim 2, dat als slaapruim was ingericht.