Het ss Costa Rica van de KNSM, ging in het oostelijk deel van de Middelandse Zee verloren.
De Costa Rica was 1van de schepen die was aangewezen bij de evacuatie van Griekenland om
troepen te verplaatsen van Kalamatta naar Alexandrie. Onmiddelijk na vertrek van genoemde haven
(06.00) werd het schip door vijandelijke vliegtuigen aangevallen. De aanvallen hielden zonder onderbreking
aan tot in de namiddag, toen vlak bij het schip een bom explodeerde, die een gat in de huid veroorzaakte
aan BB en het schip deed zinken. Aan boord bevonden zich ongeveer 2800 man troepen en 200 man equipage
Allen slaagden erin de begeleidende Engelse oorlogschepen te bereiken, die de schipbreukelingen in Kreta
aan land zetten. Deze ramp vond plaats op 27 April 1941.