ss Crijnssen

Het ss Crijssen van de KNSM vertrok op 7 juni 1942 van Curacao naar New Orleans. Buiten de 66 man equipage
waren er 27 passagiers aan boord. Een paar dagen na vertrek, op 10 juni te 18.35 op 18 graden 14 minuten NB
en 85 graden 11 minuten WL werd de Crijnssen midscheeps getorpedeerd. De machines werden onmiddelijk gestopt
en daar het zich liet aanzien dat de Crijnssen spoedig zou zinken, werd besloten het schip te verlaten.
Passagiers en bemanning namen plaats in 4 reddingsboten. De gezagvoerder heeft daarna nog met 3 man door het
schip gelopen om zich te overtuigen dat er geen mensen waren achtergebleven, waarna zij zich op een reddingvlot van
het schip verwijderden. De reddingboten merkten het vlot niet op, niettegenstaande lichtsignalen werden gegeven.
De volgende avond werden deze 4 man door een tanker opgepikt en 15 juni te Aruba aan wal gezet.
Later werd bekend dat van de Crijnssen 49 man te Cristobal aan wal waren gezet, en 39 in een Mexicaanse haven.
De WestIndische matroos JC Coffi moet geacht worden zijn leven bij de ramp te hebben verloren.