ss Deucalion

Het ss Deucalion van de KNSM verliet 28 juni 1940 Londen voor St Johns Newfoundland voor orders
In Southend voegde het schip zich bij een convooi, dat bestond uit 70 schepen. Zover kon worden waargenomen
was slechts 1 destroyer aanwezig ter begeleiding. Op 4 juli werd het convooi aangevallen door vijandelijke bommenwerpers
Vanaf de Deucalion werden explosies waargenomen op 3 a 4 schepen. Drie a vier bommen werden dicht bij de Deucalion geworpen
en de bemanning werd bestookt met machinegeweervuur. Na verloop van tijd werden de aanvallen gestaakt en keerden de vliegtuigen
terug in de richting van de Franse kust. Te 14.15 werd het convooi opnieuw aangevallen, nu door ong 40 bommenwerpers.
1 bom trof de Deucalion in ruim 2 direct na de aanval, in totaal werden ong 8 treffers op het schip geplaatst.
Er was geen verdediging aan boord en aangezien het schip begon te zinken werd aan de bemanning order gegeven zich klaar te
houden voor het schip te verlaten. De gezagvoerder A Karsdorp bleef op zijn post en werd door machinegeweerkogels gewond
Nadat was aangenomen dat de aanval was afgelopen, gaf de gezagvoerder opdracht in de boten te gaan, doch plotseling kwam
nog een vliegtuig terug. De scheepstimmerman J Harbering werd toen door machingeweerkogels gewond.
Hierna werden 2 reddingboten gevierd, 1 hiervan was door kogels zo zwaar beschadigd dat ze zwaar lekte.
Na enige uren roeien werd de equipage opgepikt door het engelse ss Antonio, dat de bemanning in Portland aan wal zette.
De beide gewonden werden in het ziekenhuis opgenomen, mensenlevens vielen niet te betreuren