ms Draco

Het ms Draco van de KNSM vertrok op 22 Juli 1942 van Rio de Janeiro naar Barbados.
Nadat het van 15 Juli tot 21 Juli te Santos en Rio de Janeiro lading aan boord had genomen
welke bestemd was voor Barbados, Trinidad, Curacao en overscheephavens via Curcao.
De reis werd zonder escorte gemaakt, doch er werd strikt aan de instructies van de Noord
Amerikaanse Marine Autriteiten gehouden. Gedurende de nachten voer het schip geblindeerd.
Op 5 Aug 1942 te 07.45 viel plotseling een schot voor de boeg, snel gevolgd door twee andere
Aan stuurboord achter werd een onderzeeboot waargenomen, welke de kenmerken van het
Duitse Rijk voer. De machines werden gestopt, alarm werd gegevenen de reddingsboten werden gevierd.
Daarna vielen verscheidende schoten zeer dicht bij het schip.
De gehele bemanning ging in de boten, waarop het schip geheel werd beschoten van SB voor naar achter.
en het hevig begon te branden. Nadat de kapitein,s boot langszij was gesommeerd om naam, grootte, afvaart,
bestemminig en nationaliteit van het schip op te geven, werden de boten verder niet meer lastig gevallen
Later werd de Draco nog aan BB beschoten, waardoor een hevige ontploffing volgde, het schip kapseisde
en te 09.45 zonk, achterschip eerst. De reddingsboten werden een Zuid-Zuid-Westelijke tot ZuidWestelijke koers gestuurd.
De bemanning van de BB reddingboot werd door het ss Athelbrae opgepikt en op 12 Aug 1942 te New Yourk geland,
terwijl de bemanning van de SB reddingboot op 13 Aug d.o.v. in New Nickerie landde.