ms Karpo

Het ms Karpo va de KNSM ging op 24 Februari 1944 tengevolge van een aanvaring
met een Amerikaanse legerschip verloren.
De Karpo was op weg van Guayaquil naar Cristobal. Geen mensenlevens gingen hierbij verloren.