ss Merope 
Het ss Merope van de KNSM vertrok 27 April 1943 van Bougie naar Algiers
 Te 13.30 van de zelfde dag werd een zware explosie waargenomen, waarvan de oorzaak
 niet kon worden vastgesteld.
 Het schip begon onmiddelijk zware slagzij te maken en zonk in een minuut tijds.
 Tengevolge van de snelle ondergang kon van de reddingsmiddellen geen gebruik worden gemaakt
 en was de bemanning genoodzaakt overboord te springen.
 De drenkelingen werden gered door het ss Covenne en een escorterend vaartuig.
 Na telling bleken de volgende bemanningsleden vermist te zijn :


 C.P Dekker gezagvoerder   H. Visser bootsman
 L.M. v Dijk 1e stuurman   W. Melvin matroos (Eng)
 A. Huxtable marconist (Eng) W. Hayden matroos (Eng)
 J.M. Schuszler hofmeester  S. Martin kanonnier (Eng)
 J. Spek bediende      A. Johns kanonnier (Eng)