Scheepsrampen in oorlogstijd

Een verslag van wat er tussen 15 mei 1940 en 15 mei 1945 is gebeurd met de schepen en de bemanningen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij
De gegevens zijn verkregen uit de scheepsverklaringen waarover de vereniging, Zeerisico, welke de zeeongevallenwet uitvoert,
na afloop van de oorlog de beschikking kreeg en uit aanvullende mededelingen van rederijen Geraadpleegde bronnen :
Het boek scheepsrampen in oorlogstijd (1947) uitgegeven door de raad van beheer van Het Nationaal Zeemansfonds

zoekpagina Oorlogslachtoffers Zeemanspot en nationaalfonds

Achilles 
Agamemnon 
Ajax
Amazone
Amor
Astrea 
Aurora
Baarn
Barneveld
Bennekom
Berenice 
Bodegraven
Breda 
Ceres
Colombia
Costa Rica 
Crijnssen
Deucalion
Draco
Fauna
Flora
Hebe
Hector
Karpo
Merope
Medea
Oberon
Odysseus
Pluto
Poseidon
Rhea
Strabo 
Saturnus
Suriname
Telemon
Triton
Ulysses
Van Rensselaer