ss Pluto 

Het ss Pluto van de KNSM werd in juni 1940, terwij het in de haven van Oran lag
door de Franse marine autoriteiten in beslag genomen.
De gehele bemanning werd geinterneerd