ms Strabo

Het ms Strabo van de KNSM vertrok op 6 aug 1942 in ballast van San Luiz do Maranhao
met bestemming Barranquilla. Het was onbewapend.
Op 10 aug d.o.v. te 13.00 dook een onderzeeer op en waarschuwde door een
kanonsschot het schip te verlaten.
Toen de reddingsboten vrij van het schip waren, werd het door circa 20 granaten getroffen
waardoor het schip over de hele lengte in brand vloog.
Nadat de onderzeeer verdwenen was, werd met de reddingsboten teruggekeerd, doch men kon
niet aan boord gaan, daar het hele schip een vuurhaard was.
Alles aan boord was weggeschoten en afgebrand, terwijl de motorkamer eveneens geheel
was weggeschoten en verder uitbrandde.
Bij het invallen van de duisternis werd na gehouden scheepsberaad besloten naar
Paramaribo te zeilen, daar het schip geheel wrak was en het bovendien even boven de
waterlijn een aantal zeer grote gaten had, waardoor het gedurende de nacht bij toename
van de zeegang ongetwijfeld zou zinken.
Op 13 aug 1942 arriveerde de bemanning voltallig te Paramaribo.