DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ 
   en 
   DE KONINGKLIJKE WEST-INDISCHE MAILDIENST
Overdruk uit het werk : GESCHIEDENIS DER AMSTERDAMSCHE STOOMVAART.
Door Dr.M.G. de Boer Uitgegeven in opdracht der AMSTERDAMSCHE STOOMVAART MAATSCHAPPIJEN

DOOR SCHELTEMA & HOLKEMA,S BOEKHANDEL AMSTERDAM 1922