Met man en muis 

Uitspraken van de raad van scheepvaart 1909 - 1997
Eind 1996 bestond de raad voor de scheepvaart 87 jaar
In die periode deed de raad duizende uitspraken naar aanleiding van scheepsrampen
In die uitspraken staan in aantal wisselend aan kop: aanvaringen, strandingen en grondingen,
gevolgd door calamiteiten als brand, zinken, vermissingen, stormschaden, averij, ontploffingen
verdrinking van opvarende, beschietingen, dronkenschap en niet naleven van voorschriften.
Dit boek bevat slechts een kleine selectie uit de de uitspraken van de raad .

Uitgeverij De Bataafsche leeuw Amsterdam isbn nr 90-6707 439 x