Dit boek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de redatie van de NOS televisieserie "MARITIEM"
Het boek is dan ook bedoelt voor een ieder die belangstelling of op enigerlei wijze betrokken is bij de scheepvaart.
Nog steeds een der sterkste pijlers onder de Nederlandse economie ?? (het boek is van 1983)
Het boek is rijk geillustreerd met honderden foto,s en tekeningen, waarvan een groot aantal in kleur.
ISBN: 90 228 1874 8    De Boer Maritiem