Een uitgave ten behoeve van het "Nationaal Zeemansfonds"
In dit boek een verslag van wat er is gebeurd met de schepen en 

bemanning van de Nederlandse koopvaardij en Vissersvloot tussen 

15 Mei 1940 en 15 Mei 1945