Varen op de west geschreven door H.J.Korver
oud gezagvoerder KNSM. Geschiedenis van de koopvaardijvaart
op West Indie en latijns America, door de K.W.I.M. en de K.N.S.M van 1884 tot 1982
I.S.B.N 9022819388 De Boer

==========================================================================

Koninklijke Boot 1981
Een ander boek van H.J. Korver met een
beeld van een Amsterdamse scheepvaartonderneming.
Drukkerij De Bussy Ellerman Harms Amsterdam

==========================================================================

De mensen van de Pandora
Episoden uit het leven van een gelukkig schip
Geschreven door H.J. Korver oud gezagvoerder KNSM
isbn 9022816036 De Boer