SCHEEPVAART BOEKEN 
ARNE ZUIDHOEK   AAD SCHOL     DICK GORTER  W MOOJEN   ROBERT BALLARD   WELKOMSBOEK  H.J KORVER
             


POPTA/ALKENREEKS      G.J DE BOER   ANWB KNOPENBOEK  DE BOER KNSM  DE LEEUW  N.F.M. VAN DEUN
             


PRATEN OP DE VALREEP      REGGIE NAUS    OVER EN UIT E.A. BIK L.H. MAGER BEELD VAN EEN HAVEN
        HAVEN ARCHITECTUUR      OVER ZEE  GEKROONDE KOOPVAART P MULDER  OP STERK WATER SCHEEPSRAMPEN OORLOGSTIJD
             
   
 
    
 
De mooiste schepen van de KNSM

De Amsterdamse Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij n.v. (KNSM)
was de eerste grote stoomvaartrederij van Nederland (1856) en tevens de langstlevende.
In 1981 ging de onderneming op in de Nedlloyd. Tot dat jaar behoorden KNSM-schepen
met hun frisse, wit-zwarte rompen en gele, hooggetuigde masten tot de meest fraaie,
jachtgelijke stoom- en motorvaartuigen ter wereld; gedurende de jaren ’50 en ’60
werden er in Nederland zoveel schepen voor de KNSM gebouwd dat het leek ‘alsof zij
als vanzelf groeiden’. Auteur: Arne Zuidhoek

 
  

Kuilen in de Golven, door Jacues van Harten, met veel kromhout informatie

lijnv achterk boek1

 

Arie Twigt Arie Twigt1 Info bij de schrijver Arie Schrijver Arie Twigt