De Baarn op zijn smalst of hoe het begon.

Halverwege de reis werden we opgeschrikt door de schokkende en onthutsende mededeling dat de Roomboter (“echte boter”)voor de bemanning en de “lagere officieren”,

door het gezag uit de roulatie genomen werd en vervangen door een plastic bakje smeervet met de namen BECEL of ERA.

Tevens kwam er bericht via de pers met de mededeling dat de K.N.S.M. (onze werkgever) er zo’n 250 man uit gooit. Of het één en ander met elkaar te maken heeft is bij het ter perse gaan van dit blad nog niet bekend.

De gevolgen aan tafel waren niet te overzien. Het “huiselijke”was er natuurlijk meteen vanaf. Hoewel, boven verdween “de echte boter” niet echt.

Parmantig en bedeesd bleef het zijn plaats innemen op tafel in zijn roestvrije gepoetste “vlootje”. Alleen aankomen was niet toegestaan.

De stemming was in tegenstelling tot “de echte boter” te snijden. Hier sloeg er één met zijn vuist op tafel, daar werd er een traan weggepinkt en enkelen riepen reeds om gewapend verzet.

De roomboteronderdrukking begon reeds rebellie op te roepen.

De daarbij voortgebrachte verwensingen aan bepaalde adressen kunnen helaas zelfs in dit blad, met een ruime censuur, niet afgedrukt worden.

De gevaren.

Afgezien van deze dictatoriale uitspatting is het plotseling niet gebruiken van roomboter een zeer gevaarlijke zaak, aangezien het lichaam zich instelt op deze dagelijkse consumptie.

Het afkicken gaat dan ook gepaard met heftige reacties, welke we voor zover bekend hierbij zullen vermelden:

·        Overmatige vermoeidheid

·        Hevige stoelgang (langdurig)

·        Lusteloosheid

·        Verstijving van ledematen

·        Agressie

·        Doofheid

·        Overmatig gebruik van drank.

U ziet dat de ontwenningsverschijnselen er niet om liegen, dus voorzichtigheid is een niet onwezenlijke factor in dit geheel.

Het hoe en waarom.

Waarom plots deze ondemocratische beslissing die eigenlijk ondenkbaar moet worden geacht in ons Nederlandse rechtsbestel???????

a)      Heeft het iets te maken met de 250 ontslagaanvragen?

b)     Is er iemand bezorgd over ons lichaam?

c)      Spaart iemand Becel en Era bakjes?? (voor knutseldoeleinden, voor de diepvriezer, als voerbakje voor kanaries, parkieten etc. om boutjes en moertjes in te doen)

d)     Zijn er in dit geval sprake van Becel en/of Era aandelen?

e)     Is er “smeergeld”in het geding?

f)       Is hier een machtswellusteling aan het werk?

g)      Of “verdienen wij geen boterham met “echte”boter”? (Uitspraak in een uitzending van de STER reclame)

De Huidige Situatie.

Hoewel in elke maatschappij onderlinge problemen bestaan tussen bemanningsleden, heeft deze “Roomboterstop”de gehele bemanning tot een hecht front samen gesmeerd.

Onderlinge geschillen werden abrupt bijgelegd. Geheime besprekingen vonden reeds plaats in de openbare en neutrale toilet gelegenheden. Daar bleken de meningen over tegen acties algauw verdeeld te zijn.

Allereerst vormde zich een groep onder de naam “Het Gewapend Roomboter Verzet” (GRV). Deze wil zich met geweld op de boter storten en heeft reeds Cubaanse adviseurs aangetrokken.

Dan is er de groep onder de naam van “De Vereniging van Roomboter Liefhebbers” (VVRL), die een afwachtende houding heeft aangenomen.

De laatste groep die zich verenigd heeft onder de naam “De Roomboter Bevrijdings Organisatie”(RBO) wil ten koste van alles het eigenrecht van roomboter gebruik en zal er

(volgens afgelegde verklaringen) niet voor terugdeinzen de luchtbuks voor doeleinden te gebruiken, waarvoor hij niet aan boord is aangeschaft.

Op het ogenblik scharen deze groepen zich achter de gematigde overkoepelende organisatie “Het Vrije Roomboter Front” (VRF), maar bij nog verdere toenemende onrust kan deze labiele toestand,

van nog berusten in deze situatie, gemakkelijk tot een explosieve vorm van geweld uitgroeien.

De “VRF” heeft zich tot doel gesteld dit geschil internationaal en nationale bekendheid te geven en heeft dan ook voorgesteld de “VN”e de bonden in kennis te stellen van de

discrinaliteit aan boord van het ms. “Baarn”, zodat dit op zijn minst op internationaal vlak kan worden uitgezocht. 

Economische sancties zoals bijvoorbeeld een internationale boycot op alle soorten vogelvoeder zou zeker hier van toepassing kunnen zijn. Echter veel hoop hebben wij de “VRF” niet gegeven.

De “VN”is vrijwel onmiddellijk na zijn oprichting in slaap gesukkeld. De bonden volgden dit voorbeeld een paar jaar geleden nadat ze de vrije zaterdag er door

hadden gekregen en vonden dat dat tot de eeuwwisseling ruim voldoende was.

Tegen de tijd dat daar de zaak aandacht krijgt, zal waarschijnlijk de “Boterberg” in  Holland wel verdwenen zijn en het laatste pakje op weg naar Rusland zijn.

De toekomst.

Deze ziet er niet boterkleurig uit. Hoewel niet te hopen, kan elke dag de vlam in de pan springen en het gevecht om de roombotervloot ernstige vormen aannemen.

Om ook onder de gedupeerden te zien wat er precies leeft en tot een goede motivatie te komen heeft de “VRF” een enquête gehouden om als het moet met keiharde botercijfers op tafel te komen.

De enquete lijst is samengesteld volgens het systeem “de Hond”. Strikte anonimiteit was hierbij een eerste vereiste vanwege mogelijke “lekken”in de organisatie.

Een zestal vragen moesten eerlijk beantwoord worden naar vrij geweten. Het geheel ging op vrijwillige basis en over de opkomst was niet te klagen.

 

De volgende vragen moesten beantwoord worden:

1.    Eet U wel eens “echte boter”thuis?                                            Keuze: altijd, vaak, zelden, nooit.

2.    At U voor het verbod weleens “echte boter” aan boord? Keuze: idem vraag 1.

3.    Vindt U “echte boter” lekker?                                                        Keuze: Lekker, het smaakt, walgelijk.

4.    In welke mate besmeert U uw boterham?                                              Keuze: een weinig, matig, bedekt, een taartje.

5.    Smeert of heeft U boter op uw hoofd?                                     Keuze: altijd, vaak, zelden, nooit.

6.    Proeft U het verschil tussen “echte boter”, Becel en Era.  Keuze: meteen, na enige tijd, neen, soms.

 

De uitslag was bemoedigend te noemen op wat uitzonderingen na.

Zo wensten 2 man C.D. niet deel te nemen aan het onderzoek en kunnen dan ook eigenlijk onder vraag 5 eerste keuze gerangschikt worden. Verder aten 3 man geheel geen roomboter,

waarvan 1 nooit boter gebruikte doch elleen olijfolie. Omdat in dit geval vraag 5 te vettige resultaten zal gaan opleveren werden deze 3 man (dus geen echte gedupeerden) van de lijst afgevoerd.

Blijven over 16 man, en dus op 100% gedupeerden geeft dit 6,25% de man.

De uitslag.

Vraag 1:

 Eet U wel eens “echte boter”thuis?                                            25% altijd, 31,25% vaak, 31,25% zelden, 12,5 nooit.

Vraag 2:

At U voor het verbod weleens “echte boter” aan boord?  75% altijd, 25% vaak.

Vraag 3:

Vindt U “echte boter” lekker?                                                        75% lekker, 25% het smaakt.

Vraag 4:

In welke mate besmeert U uw boterham?                               6,25% een weinig, 37,5% matig 56,25 % bedekt.

Vraag 5:

Smeert of heeft U boter op uw hoofd?                                      12,5% altijd, 6,25% vaak, 18,75% zelden, 56,25% nooit.

Opmerking                                                                                                                     

Opmerking:    Eén man T.D. snapte de uitdrukking niet, maar gaf na uitleg wel antwoord.

                            Eén man N.D. wist het niet van zichzelf.

Vraag 6:

Proeft U het verschil tussen “echte boter”, Becel en Era.   93,75% meteen, 6,25% na enige tijd.

Namens de “VRF”

H. Heins