Geen olie meer.


 


Op een reis met de coaster Maria Theresia, van het Kieler kanaal naar Ipswich zagen wij, ter hoogte van Great Yarmouth, een Wadkrabbertje

(een klein coastertje) voor anker liggen met een stel seinvlaggen op. De kleuren van de seinvlaggen konden, met een verrekijker van enige

afstand niet onderscheiden worden, overigens ook van dichtbij niet. Het sein was zo duidelijk als een niet ontwikkelde foto.

De seinvlaggen zijn, op een normaal schip, in heldere verschillende goed van elkaar te onderscheiden kleuren uitgevoerd.

Op deze coaster waren ze uitgevoerd in donker grijs, vuilgrijs, lichtzwart en donker zwart.

Onwillekeurig komt de nacht burgemeester van Rotterdam Deelder in gedachten Waarschijnlijk hadden zij de seinvlaggen, sinds de bouw van het schip,

vele jaren geleden, alleen gebruikt om koper te poetsen. Op alle schepen werd vlaggendoek gebruikt om koper te poetsen,

maar alleen als de oude vlaggen vervangen zijn door nieuwe. We zijn naar het schip toe gegaan om te vragen wat de moeilijk heden waren.

Het bleek dat de zwarte lappen ons al van grote afstand hadden moeten vertellen, dat er bij het coastertje geen bunkerolie meer aan boord was

en dat zij in een desolate toestand verkeerde. Een in ongerede geraakt schip moet men altijd helpen.

Zelfs als het zoals in dit geval, door eigen schuld in moeilijkheden is gekomen. Je mag dus nooit de stelregel eigen schuld dikke bult toepassen,

hoe verleidelijk dat soms ook is. De kapitein, van het in moeilijkheden geraakte schip, maakte ons er op attent dat hij een sloep naar de wal had

gestuurd om olie te halen. Als het een motorsloep was geweest, kon er met veel moeite, enig excuus voor gevonden worden.

Maar een roeisloep naar de wal sturen, mijlen uit de wal, ver verwijderd van een haven of een plaats waar olie verkocht werd, in een engte

waar één van de zwaarste getijde stromingen ter Wereld loopt en ook nog een waarschuwing van kracht was voor stormachtige wind, was misdadig.

Wij hebben eerst de sloep opgehaald en terug gesleept. Daarna hebben we de blikken die in de sloep waren geladen met dieselolie gevuld

en overgebracht naar het coastertje. Toen we daar mee bezig waren vertelde de kapitein dat hij, om geld voor het Kieler kanaal uit te sparen,

boven Jutland (Denemarken) om was gegaan en van daar af een rechte lijn op de kaart had getrokken naar de monding van de Thames.

Door de Oosten wind en zijn gebrekkige navigatie middelen, een gammel kompas en een defecte richtingzoeker,

was hij in de Wash bay terechtgekomen en verdwaald.

De zeekaart werd getoond en de kleur verschilde niet veel van de seinvlaggen, het enige wit op de kaart waren uitgevlakte koerslijnen,

van kort daarvoor voltooide reizen.

Hij had de hele dag in de Wash Bay rond gevaren niet wetende waar hij zich bevond. Pas toen het donker was,

kon hij door de vuurtorens en andere lichten, bepalen waar hij was.

Door al het dwalen en het proberen ergens binnen te komen, had hij zoveel olie verbruikt, dat er te weinig over was om de monding van de Thames,

laat staan Londen te bereiken.

Toen de olie overgegoten en de motor ontlucht was, wilde onze kapitein een verklaring hebben dat wij assistentie hadden verleend.

Uiteindelijk hadden wij het tij verspeeld en moesten bijna twaalf uur wachten voor we, bij het volgende hoog water, naar binnen konden.

Bij de uit de narigheid geholpen, kapitein stuiten dat op een groot bezwaar. Hij was bang dat het voor de raad van scheepvaart zou komen en

dat hij dan een hoop narigheid zou krijgen, hij tekende niets.

De man zag over het hoofd dat bij ons in elk geval, de verloren tijd, de assistentie en het hoge gebruik van dieselolie, in het logboek moest worden opgetekend.

Onze reder zal de schade, door ons geleden, zeker bij de coaster eigenaar hebben verhaald.

Het is voor hem te hopen dat de schade zonder protest is betaald, anders komt zo’n geval alsnog voor de raad van scheepvaart.

Op de plaats waar dit voorval zich afspeelde is weinig of geen scheepvaart. Als wij een andere, meer voor de hand liggende route hadden gevaren,

zouden we daar nooit in de buurt zijn gekomen, hoogst waarschijnlijk ook geen ander schip.

Door de angst van de kapitein voor het bekend maken van het voorval, zou niemand, ook geen wal station, geweten hebben dat er daar ter plaatse een schip in moeilijkheden was.

De gevolgen van deze vreemde handelwijze had mensenlevens kunnen kosten

 

 

Dick